E staat voor environment, milieu maar ook tevens voor duurzaamheid. Milieu en duurzaamheid zijn op dit moment de ‘mode’-woorden. Hoe ‘milieubewust’ bent u? Hoe voert u duurzame bedrijfsvoering? In deze moderne tijd willen wij allemaal zorg dragen voor ons nageslacht en respect hebben voor onze schaarse fossiele bronnen. Steeds meer gaan uw klanten uw produkten beoordelen op hun duurzaamheidsaspecten.

Hoe wij u kunnen begeleiden in het beheersen van milieurisico’s en duurzame bedrijfsvoering? Wij kunnen voor u het gehele traject van ontwerp, implementatie, beheer, audits tot certificatie van het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 verzorgen. Ook voor het definiëren van doelstellingen in relatie tot duurzaamheid en voor de verantwoording hiervan (duurzaamheidsjaarverslag) bent u bij ons op het goede adres.

Milieurisico's

Bedrijfsvoering heeft nu eenmaal te maken met milieurisico’s. Bodemkwaliteit, geluidhinder, luchtemissie, verontreinigde water en vele andere milieu-aspecten vormen een bedreiging in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij helpen u graag met het juist omgaan met milieurisico’s door gericht milieumanagement.

Milieumanagement

Een milieumanagementsysteen conform ISO 14001 eisen is een systematische aanpak om uw milieurisico’s te verminderen en de milieurisico’s beheersbaar te maken. Centraal staan drie belangrijke uitgangspunten: het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance), de beheersing van milieurisico’s en het streven naar milieuverbeteringen. Een certificaat voor het milieumanagementsysteem is een blijk van waardering hoe uw organisatie omgaat met milieu.

Duurzaamheid

‘Sustainable development’ oftewel duurzame ontwikkeling. De kunst is dat wij een duurzame bedrijfsvoering gaan voeren zonder negatieve gevolgen voor ons nageslacht. Het Duurzaamheidsverslag toont aan hoe uw organisatie het fenomeen duurzaamheid tot uitdrukking brengt.