jul 22
jun 25
apr 11
apr 02

Monitor arbeidsongevallen en klachten

Inspectie SZW maakte eind 2018 de cijfers bekend met betrekking tot arbeidsongevallen en klachten over de periode 2013 - 2017.In onze laatste wet- en regelgeving update hebben wij onze klanten ingelicht over de opvallende punten uit deze cijfers, zodat hierop extra gelet kan worden bij het preventiebeleid. Opvallend is dat... read more →
jan 27

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Per 1 juli 2019 geldt een meldplicht voor bedrijven voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit. Als een bedrijf op 1 januari 2019... read more →