Privacyverklaring SHE-Quest Advies B.V. 

Wij nemen de bescherming van privacygegevens heel serieus. Met deze privacyverklaring willen wij u laten weten welke gegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Deze privacyverklaring is opgesteld op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) welke per 25 mei 2018 actief is.

 

Welke gegevens bewaren en verwerken wij en waarom

SHE-Quest Advies B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door SHE-Quest Advies B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor ons om de overeenkomst uit te voeren.

De volgende gegevens worden gebruikt naast de bedrijfsgegevens:

  • Telefoonnummer – indien noodzakelijk;
  • Zakelijk emailadres;
  • Voor- en achternaam – van contactpersonen;
  • Geslacht (ten behoeve communicatie).

De gegevens worden gebruikt ter ondersteuning van de uit te voeren diensten, en opgeslagen op onze eigen beveiligde server.

 

Veiligheid en delen van gegevens 

SHE-Quest Advies B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. SHE-Quest Advies B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van diensten (in opdracht van SHE-Quest Advies B.V. conform overeenkomst) of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Gebruik gegevens bij bezoek website/cookies 

Onze website registreert enkele gegevens die de browser automatisch van een bezoeker meestuurt, waaronder de tijd die u op onze website besteedt en welke pagina’s u bezoekt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses (Google Analytics). De gegevens worden enkel geregistreerd wanneer u het gebruik van cookies niet weigert. De cookies die wij gebruiken om anoniem informatie te verzamelen, bevatten nooit persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Door de cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe deze verder geoptimaliseerd kan worden.

 

Gebruik gegevens ten behoeve van onze Compliance tool sheQuilibrium® 

Voor het gebruik van onze Compliance tool gebruiken wij alleen uw zakelijke e-mailadres en eventueel een zelf opgegeven zakelijk mobiel nummer t.b.v. two-factor authenticatie

 

Bewaartermijn gegevens

SHE-Quest Advies B.V. bewaart persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd bij:

  • Uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • Betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • Behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • De aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.
  • Voor de dienst sheQuilibrium zal de gebruikte informatie op verzoek worden verwijderd en anders automatisch (5 jaren) na beëindiging van het contract.

Wilt u uw gegevens aanpassen of uit onze bestanden verwijderen stuur dan een e-mail naar het onderstaande e-mailadres.

 

Vragen of opmerkingen 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt of u heeft andere vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring dan kunt u altijd een e-mail sturen naar: info@she-quest.com.