De letter S staat bij ons voor Safety, risico’s en veiligheid. Hoe ‘veilig‘ is uw inrichting? En hoe beheerst u de risico’s? Hoe gaan wij om met restrisico’s? Dit zijn enkele kritische vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. Immers, ongewenste calamiteiten en zelfs rampen komen vaker voor dan men denkt en brengen niet alleen het leven en gezondheid van mensen in gevaar, maar ook zware economische schade toe.

Hoe wij u kunnen helpen? Wij beschikken over ervaren veiligheidsexperts. Of het gaat om het vaststellen van veiligheidscontouren, zogenaamde QRA berekeningen in relatie tot externe veiligheid of het beoordelen van explosieveiligheid en het opstellen van het explosieveiligheidsdocument conform de ATEX-richtlijnen of het geven van (explosie)veiligheidstrainingen, onze deskundigen hebben in het verleden al vaak hun expertise meer dan voldoende bewezen. Daarnaast zijn bij ons ook meerdere (lead)auditoren werkzaam die meer dan 30 jaar ervaring hebben in diverse typen industriële ondernemingen, waaronder de levensmiddelensector, chemische multinationals en de farmaceutische branche. Het opzetten, implementeren en begeleiden van het certificatietraject van veiligheidsbeheerssystemen behoren tevens tot de kerntaken van onze consultants.

Een ‘try-out’? Neem dan contact op met een van onze adviseurs voor een quick scan door uw bedrijf.

Risicomanagement

Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), Aanvullende risico’s inventarisatie en evaluatie (ARIE) of ATEX-richtlijnen (Atmosphére explosibles), hebben de verplichting om de risico’s met gevaarlijke stoffen te identificeren, te minimaliseren en te beheersen. Risicomanagement is hier de bepalende factor voor succes in veiligheid.

Veiligheidsbeheerssystemen

Veiligheidsbeheerssystemen worden vaak als hulpmiddel gebruikt voor risicomanagement. Voorbeelden zijn o.a. het ARBO- en veiligheidsbeheerssystemen conform ISO 45001 en NTA 8620. In deze systemen komen elementen voor zoals veiligheidsbeleid, management commitment, identificatie en beoordeling van gevaren en risico’s, organisatorische en technische maatregelen, audits, continue verbetering etc.. Andere aspecten zijn het verbeteren van de veiligheidscultuur en het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn van mensen door gerichte veiligheidstrainingen. Deze zijn noodzakelijk voor het verbetermanagement in risicobeheersing.

Audit in relatie tot risicobeheersing

Auditing is een veel toegepaste methodiek om de mate van risicobeheersing zichtbaar te maken en het toetsen van de effectiviteit van beheersmaatregelen. Uiteindelijk leiden de auditresultaten tot een voorstel van verbetermaatregelen met het doel risico’s te reduceren en beheersbaar te maken. Te onderscheiden zijn twee typen audits: due diligence en compliance audits.

Due diligence audits worden vaak gebruikt voor het toetsen van de (milieu, arbo en veiligheid) risico’s bij vastgoed transactie of bij overnames van bedrijven.

Compliance audits worden uitgevoerd om aan te tonen of bedrijven voldoen aan de (wettelijke) eisen. Het wordt ook gebruikt voor de toetsing van specifieke bedrijfsinterne normen en protocollen (Corporate Standards) of ten behoeve van het managementsysteem certificatietraject.