feb 23
nov 25

Internetconsultatie actualisatie energiebesparingsplicht en informatieplicht

Op 17 november 2021 is de internetconsultatie gepubliceerd voor de actualisatie van de energiebesparingsplicht en informatieplicht.  Wat: De internetconsultatie gaat over artikel 5.15 van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 3.84 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De wijzigingen in de energiebesparingsplicht in het Bal en Bbl zijn op elkaar afgestemd en zijn... read more →
nov 10
aug 22
aug 03

Titaniumdioxide E171 is nu verdacht kankerverwekkend

Met een wijziging van de CLP-verordening is titaniumdioxide opgenomen als carcinogeen klasse 2, H351 (inademing) en heeft eigen EUH-zinnen – gekregen: —EUH211: vloeibaar - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.— EUH212: vaste stof - Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet... read more →
aug 03
okt 15

ISZW boete achteraf beperken?

Sinds een wetswijziging (13-10-2020) kan dit. De overheid wil werkgevers namelijk stimuleren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren door adequate maatregelen achteraf te "belonen" met een boetematiging. Een organisatie die regels van de arbeidsomstandigheden overtreedt en een boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW, kan het boetebedrag met terugwerkende kracht beperken... read more →
okt 12

Verbod rookruimtes

Per 1-1-2022 ook de rookruimte in het bedrijfsleven niet meer toegestaan. Heeft u plannen voor een rookruimte? Wij adviseren u deze beslissing in heroverweging te nemen. Gezien de plannen van de regering is een verder ontmoedigingsbeleid een betere keuze. Uitvoering geven aan Nationaal Preventieakkoord: Op 23 november 2018 is het... read more →
apr 16

Coronavirus en Compliance

Wij leven momenteel in een angstaanjagende onzekere wereld. Alles wordt in het werk gesteld om de zwakkeren in onze samenleving te beschermen en de zorg niet te zwaar te belasten. Het is juist nu heel moeilijk om te blijven wijzen op de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kritische systemen. Zeker... read more →
jan 20