okt 15

ISZW boete achteraf beperken?

Sinds een wetswijziging (13-10-2020) kan dit. De overheid wil werkgevers namelijk stimuleren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren door adequate maatregelen achteraf te "belonen" met een boetematiging. Een organisatie die regels van de arbeidsomstandigheden overtreedt en een boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW, kan het boetebedrag met terugwerkende kracht beperken... read more →
okt 12

Verbod rookruimtes

Per 1-1-2022 ook de rookruimte in het bedrijfsleven niet meer toegestaan. Heeft u plannen voor een rookruimte? Wij adviseren u deze beslissing in heroverweging te nemen. Gezien de plannen van de regering is een verder ontmoedigingsbeleid een betere keuze. Uitvoering geven aan Nationaal Preventieakkoord: Op 23 november 2018 is het... read more →
apr 16

Coronavirus en Compliance

Wij leven momenteel in een angstaanjagende onzekere wereld. Alles wordt in het werk gesteld om de zwakkeren in onze samenleving te beschermen en de zorg niet te zwaar te belasten. Het is juist nu heel moeilijk om te blijven wijzen op de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kritische systemen. Zeker... read more →
jan 20
jul 22
jun 25
apr 11
apr 02

Monitor arbeidsongevallen en klachten

Inspectie SZW maakte eind 2018 de cijfers bekend met betrekking tot arbeidsongevallen en klachten over de periode 2013 - 2017.In onze laatste wet- en regelgeving update hebben wij onze klanten ingelicht over de opvallende punten uit deze cijfers, zodat hierop extra gelet kan worden bij het preventiebeleid. Opvallend is dat... read more →
jan 27

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Per 1 juli 2019 geldt een meldplicht voor bedrijven voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit. Als een bedrijf op 1 januari 2019... read more →